परियोजना / कार्यक्रम

S.No परियोजना / कार्यक्रम बजेट कोड क्षेत्र उप क्षेत्र प्राथमिकता रणनीतिक स्तम्भ Gender कोड SDG कोड गरिबी Alleviation जलवायु कोड
21 संचित बिदा 601014 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
22 उपदान 601013 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
23 निवृत्तिभरण 601011 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
24 अष्ट्रिया 504010 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
25 थप व्यवस्था 504009 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
26 बेल्जियम ऋण 504008 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
27 रुसी ऋण 504007 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
28 फ्रान्सेली ऋण 504006 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
29 साउदी कोष 504005 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
30 कुवेती ऋण 504004 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
31 जापानी ऋण -१९८८ देखिको 504003 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
32 जापानी ऋण -१९८७ सम्मको 504002 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
33 अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष 503008 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
34 नर्डिक विकास कोष 503007 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
35 अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष 503005 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
36 युरोपीय आर्थिक समुदाय 503004 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
37 ओपेक ऋण 503003 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
38 अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था 503002 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
39 एशियाली विकास बैंक 503001 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
40 ट्रेजरी बिल 502008 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ