सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकः मिति २०७७ ज्येष्ठ १५ गते, बिहीबार ।