सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष श्री के.पी. शर्मा ओलीज्यूको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकः २०७६ बैशाख १५, आइतबार ।